baner
   Címlap
large small default

Pályázati felhívás

a „Tass legszebb kertjei” című pályázaton való részvételre

A pályázat célja: A Tass község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosainak ösztönzése arra, hogy kertjeiket környezettudatosan, gyommentesen, rendezetten, kulturáltan alakítsák ki, saját felhasználásra konyhakerti növényeket, gyümölcsöket termesszenek, esztétikus pihenőhelyet és virágos portát valósítsanak meg. Továbbá gondoskodjanak arról, hogy az ingatlan valamint az előtte lévő közterület külső képe az ember általános értékítélete alapján esztétikus legyen.

Pályázók köre: Tass közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosai, használói, kivéve akik az elmúlt években már  a „Virágos Tiszta Tassért-díjban” részesültek.

Pályázati kategóriák és a bírálatnál elsődlegesen figyelembe vehető szempontok:

Veteményes kert:

  • a kertben minimum 5 különböző konyhakerti növény termesztése történik
  • a megművelt terület ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos
  • a kert rendezett környezetben helyezkedik el
  • a megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő
  • a vegyszerhasználat szabályos és nyomon követhető

Virágos kert

  • a kiültetett virágok minősége, színek, formák harmóniája kiemelkedő
  • harmonikus a kapcsolatuk a közterülettel, épített környezettel
  • Ingatlan zöldterület-felületek minősége, gondozottsága, elő-, utcakertek, épülethomlokzatok virágosítása megvalósul
  • Az ingatlan kertje és környezete tiszta és gyommentes

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét, a pályázaton részt vevő ingatlan címét. A pályázathoz mellékelni kell legalább 1 db fényképfelvételt a nevezni kívánt helyszínről

Pályázni a „Jelentkezési adatlap” benyújtásával lehet. Az adatlap személyesen átvehető a Tassi Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 17. (péntek) 11.30. óra

Pályázat benyújtásának helye:

Tassi Polgármesteri Hivatal

(6098 Tass, Széchenyi út 48.)

A borítékon kérjük feltüntetni: „Tass legszebb kertjei”

A pályázat elbírálásának határideje:2016. június 30.

A pályázatokat Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el az előkészítést és helyszíni bejárást végző Társadalmi Bizottság ajánlása alapján.

A Társadalmi Bizottság tagjai:

 

A pályázaton nevezett ingatlanokat május és június hónapban, előzetesen egyeztetett időpontban keresik fel a Társadalmi Bizottság tagjai.

A nyertes pályázatok díjazása:

A Képviselő-testület kategóriánként hirdet nyertest. A két nyertes fejenként 10.000,- Ft pénzjutalomban és egy emléktáblában részesül. Továbbá a Képviselő-testület a két kategóriában résztvevők közül külön díjban részesít egy pályázót, aki valamilyen szempontból (idős kor, fiatal kor, környezettudatos kertészkedés, gyerekbarát kert kialakítása stb.) kiemelkedik a többi pályázó közül. A külön díjjal jutalmazott pályázó 5.000,- Ft pénzjutalomban részesül.

A díjak átadására a Falunap keretében kerül sor.

 

Tassi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011 évi CXCIX. törvény 45. §(1) bekezdése alaján pályázatot hirdet

Tass Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi-gazdasági ügyintézői

munkakör betöltésére.

Részletesen

 

 

"Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelete  alapján  a községben   belterületen a kerti hulladék nyílt téri égetése szerdai napokon 6.00 és 18.00 óra, illetve szombati napokon 6.00 és 12.00 óra között lehetséges az ünnepnapok kivételével.  

Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.  Központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén  a fent megjelölt időpontban sem végezhető égetés. " 

 

 

Egy perc Magyarország, Tass